Digitaalisen nuorisotyön perusteet 1-3

Kuvituskuva, MOOC.Distanssi-hanke on päättynyt 31.12.2017 ja tällä hetkellä ei ole käynnissä MOOC-opintoja. Mahdollisista uusista tai alkavista kursseista informoidaan tällä sivulla sekä Distanssin Facebook-sivulla ja Twitterissä @Distanssi


Syksyllä 2017 järjestettiin kurssit Digitaalinen nuorisotyö 1 ja Digitaalinen nuorisotyö 3. 

 • Digitaalinen nuorisotyö 1: Johdanto 9.10.-5.11.2017 (kurssin nimi Digitaalinen nuorisotyö 1B)
 • Digitaalinen nuorisotyö 3: Dialogisuus ja kohtaaminen 13.11.-10.12.2017 (kurssin nimi Digitaalinen nuorisotyö 3B)
 • Digitaalinen nuorisotyö 1: Johdanto (itseopiskelu) 6.11.-31.1.2018

Digitaalinen nuorisotyö 1 -kurssin voi suorittaa itseopiskelukurssina marras-joulukuussa 2017 (1 op.). Kurssille voi nyt rekisteröityä ja sen voi aloittaa heti.

cMOOC-kurssit

Keväällä 2017 järjestettiin toisen kerran kaikille avoin ja maksuton Digitaalisen nuorisotyön perusteet (3 op.) -opintokokonaisuus, joka koostui kolmesta erillisestä yhden opintopisteen cMOOCista. cMOOC tulee sanoista Massive Open Online Course ja pieni c viittaa sanaan connectivity. Opiskelija voi näistä 1-3 kurssia. Syksyllä 2017 kaksi näistä kursseista toteutetaan uudestaan.

Digitaalinen nuorisotyö

Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä nuorten parissa tehtävässä työssä. Digitaalinen nuorisotyö kietoutuu nuorisotyön tavoitteisiin eikä se tee jaottelua kasvokkaisen ja verkossa tapahtuvan toiminnan välillä, vaan sen tavoitteena on vahvistaa nuorten toimijuutta kokonaisvaltaisesti teknologisoituneessa ja digitalisoituneessa maailmassa.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia tavoitteellisesti digitaalisen nuorisotyön parissa. Aihepiiriä käsitellään ajankohtaisesti niin käytännöllisestä kuin teoreettisesta näkökulmasta. Kurssien sisällöissä hyödynnetään alan parasta asiantuntemusta.

Kuvituskuva, digiOpiskelijalle yksi opintopiste eli yksi kurssi vastaa noin 27 tunnin opiskelua. Kukin kurssi kestää 4 viikkoa, ja niihin sisältyy verkossa suoritettavia viikkotehtäviä yksilö- tai ryhmätehtävinä. Yhden viikon työmäärä vaihtelee neljästä seitsemään tuntiin. Kursseilla pidetään reaaliaikaisia webinaareja, mutta niitä ei ole joka viikko. Osa webinaareista tallennetaan myöhemmin katsottaviksi, osaan täytyy osallistua reaaliaikaisesti. Kursseilla ei ole lähiopetusta.

Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa MOOC-kursseja muiden opintojensa ohella. Kurssien mahdollisesta hyväksilukemisesta tulee sopia erikseen opintojakson opettajan (nuorisotyön opinnot) tai oman valmentajan kanssa (vapaavalintaiset opinnot). Humakin opiskelijat voivat kirjautua kurssialueelle humak-tunnuksillaan suoraan valitakseen kursseja, ilman erillistä käyttäjätunnuksen luomista.

Ilmoittautumisohjeet löytyvät seuraavasta kohdasta tältä sivulta. 

Tervetuloa opiskelemaan!

 

Opintojaksojen päätoteuttaja on Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat valtakunnallinen digitaalisen nuorisotyön kehittämiskeskus Verke sekä Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus. Opetus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Distanssi - MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vakiinnuttajana -hanketta.

Ohita

Saatavilla olevat kurssit

Mini-MOOC on pieni verkkokurssi. Kurssille osallistuja suorittaa tapahtuman aikana pienimuotoisia digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä tehtäviä ja saa suorituksesta osaamismerkin.

Kurssi alkaa maanantaina 9.10.2017  ja päättyy 5.11.2017.

Keskeiset sisällöt:

 • Digitaalisen nuorisotyön peruskäsitteet, teoria ja historia
 • Teknologinen kehitys ja nuorten verkkokulttuurit
 • Digitaalisen nuorisotyön käytännöt

Kurssi alkaa maanantaina 13.11.2017 ja päättyy sunnuntaina 10.12.2017.

Keskeiset sisällöt:

 • Kohtaamisen käytännöt, mahdollisuudet ja ympäristöt digitaalisessa nuorisotyössä 
 • Nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyö sekä monialaisen työn toimintatavat digitaalisissa ympäristöissä
 • Kohtaamisen ja ohjauskeskustelujen eettiset kysymyksiä digitaalisessa nuorisotyössä
 • Mobiililaitteiden ja digitaalisten pelien käyttäminen nuorten kohtaamisessa ja teknisen osaamisen syventäminen

Tämä on Digitaalisen nuorisotyön perusteiden itseopiskelukurssi. Kurssin voi aloittaa koska vain ja suorittaa omassa tahdissa. Tervetuloa!

Kurssi on MOOC-tyyppinen eli Massive Open Online Course, jonka osallistujamäärää ei ole rajoitettu.

Keskeiset sisällöt:

 • Digitaalisen nuorisotyön peruskäsitteet, teoria ja historia
 • Teknologinen kehitys ja nuorten verkkokulttuurit
 • Digitaalisen nuorisotyön käytännöt